Navrhneme interiér i pro vás...

Navrhneme interiér i pro vás…

Tak pracujeme:

1. koncept řešení – je jednou z nejdůležitějších částí práce. Pro klienta jde o srozumitelné a jednoduché zobrazení základní nosné myšlenky návrhu, na kterém pak staví další fáze projektování interiéru. Ani sebelepší pohovka a lesklá kuchyň nemůže zachránit dojem z prostoru, který postrádá kvalitní koncept. Tato fáze neřeší konkrétní výběr prvků ani barev a materiálů. Hodnotí proporce, tvary, kontrasty, polohu a velikost  nábytku, stanovuje priority vnímání prostoru, polohy akcentů a dominant. Podoba vyhotovení se může lišit podle potřeb a rozsahu konkrétního zadání.

2. 3D model – rychlá pomůcka k jednání o zásadních rozhodnutích, nezbytná kontrola proporcí, kompozice a dispozice interiéru. V počítači vytvořeném prostoru je možné se přímo virtuálně procházet.  Jednoduché změny lze v modelu řešit přímo na setkání s klientem.

3. vizualizace – jistým způsobem jde o nástavbu předešlého kroku – prostorového modelování. Je sice statická a postrádá onu plynulost vnímání prostoru v modelu, ale lépe zobrazuje barevné a materiálové řešení interiéru. Každopádně vizualizace je jen pomůcka při volbě použitých materiálů. Výsledný výběr a konkrétní barvy se vždy určují na základě reálných vzorků, ideálně přímo na místě.

4. projekt interiéru – dopracování projektu se provádí v detailech podle potřeby klienta a dodavatele realizace  k bezproblémovému uskutečnění záměru. Dokončený úplný projekt je důležitý i pro vyhotovení přesné cenové nabídky, která by měla finální dohodu s dodavatelem předcházet. Vzhledem k tomu, že jde o zodpovědný a detailní podklad, je jeho vyhotovení časově náročné. Odevzdává se v tištěné anebo digitální podobě.

5. povolení- realizace interiéru povolení nevyžaduje v případě,  že součástí prací nejsou i práce stavební a zejména pak zásah do nosných konstrukcí a zásadní změny dispozice, teda vzájemného uspořádání a množství místností v domě či bytě.